The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

На вниманието на гражданите, пристигащи на територията на Р България

Съгласно Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г., на Министъра на здравеопазването от четвъртък, 29 юли, българските граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване ...