The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

Благодарствени писма и поздравителни адреси

Благодарствено писмо от Комисия за енергийно и водно регулиране Благодарност от Ваня Новакова Поздравителен адрес от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" Благодарствено писмо от металургична компания Софи...

Заповед за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на гр. София

Заповед РД-01-139/ 24.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-133/ 19.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-120/ 13.03.2021 г. на Директора на Столич...

ЗАЯВЛЕНИЯ за получаване на ваксини за COVID-19 от ОПЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на ваксини за COVID-19 от ОПЛ - ПЪРВА ИГЛА ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на ваксини за COVID-19 от ОПЛ - ВТОРА ИГЛА ...