The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Актуално

Регулиране употребата на бездимни тютюневи изделия за вдишване

Писмо на Министерство на здравеопазването, относно нормативни регулации за електронни цигари (пълен текст) ...

Събиране на годишни медико-статистически отчети касаещи дейността на всички лечебни заведения за 2019 г.

Събиране на годишни медико-статистически отчети касаещи дейността на всички  лечебни заведения за 2019 г. ...

Благодарствено писмо от Столична община

Относно проведен семинар - обучение (пълен текст)

Съобщение

Уважаеми граждани, Поради технически проблеми с телефоните на Столична РЗИ, временно част от телефонните номера не могат да бъдат избирани. Телефонът за връзка със звеното за административно обс...