The Sofia Regional Health Inspectorate as a secondary budget spending unit at the Ministry of Health implements the state health policy on the territory of Sofia.

Проверка на лабораторни резултати

Провери

Актуално

COVID-19 Vaccine Moderna - кратка продуктова характеристика

Кратка продуктова характеристика

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

Събиране на годишни медико-статистически отчети касаещи дейността на всички лечебни заведения за 2020 г.

Годишни медико-статистически отчети на всички  лечебни заведения за 2020 г.

Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инжекционна дисперсия иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

Кратка характеристика на продукта Листовка https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_bg.pdf ...