Friday, 25 September 2020, 05:43

Questions and Answers

Въпроси и отговори за забраната за тютюнопушене

Отговор на най-често задаваните въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

Регистрация и заверка на лични здравни книжки

Личните здравни книжки се заверяват и регистрират след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.

На вниманието на всички граждани

На вниманието на всички граждани, нуждаещи се от обработки срещу насекоми, гризачи и кърлежи. 

Необходими документи и медицински изследвания за деца

Съгласно Наредба №26 на МЗ от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.