Имунизации

Информация относно подобряване на имунизационния обхват с ротавирусна ваксина.

Уведомително  писмо  за изменение и допълнение на  Наредба № 15 за имунизациите в Република България, обн. ДВ бр. 78 от 4 октомври 2019 г. и въведени изменения в Националния имунизационен календар и отчитането на извършените задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации.

Имунизационен календар на република България
Уведомително писмо за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 04.10.2019 г. за имунизациите в Република България , обнародвана в ДВ бр. 78 от 04.10.2019 г.
Уведомително писмо за влизане в сила на Наредба № 7 от 02.08.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата, обнародвана в ДВ бр. 65 от 16.08.2019 г.

      

Указания за провеждане на първична имунизация и реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и вирусен хепатит тип Б

Писмо 20-00-1686/12.12.2018 г. 

     Морбили

Писмо 14-525/21.03.2019 г. - мерки 

Писмо 14-451/19.02.2019 г - допълнителни мерки

Писмо 03-186\1/18.02.2019 г. - морбили мерки

Информация за болестта морбили

Писмо 04-14-778/25.07.2018 г. - морбили

      Рубеола

Писмо №04-14-7 / 12.01.2018 г. 

         Легионерска болест

Писмо №20-00-994 / 02.08.2018 г. 

         Информация относно изменения и допълнения в Наредба №15/2005 г. за имунизациите в Република България:

Писмо №20-00-761 / 17.05.2017 г.

Писмо №04-14-683 / 19.05.2017 г.

Инфанрикс Хекса

MM-RVAXPRO

     До всички общопрактикуващи лекари

Промяна на Националния имунизационен календар

Организиране на задължителния отчет по имунопрофилактика за 2019 г. и график

Ред и условия за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

    Имунитет и имунизации Какво е имунитет?

Имунитетът е невъзприемчивост (защита) към даден инфекциозен или неинфекциозен агент. Той може да бъде естествен или придобит. (виж целия текст)

Методично указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация (служебен бюлетин на МЗ, бр. 9, юни 2006 г.)  (виж тук)

Формуляр за съобщаване на случаи на нежелани реакции след ваксинация (виж тук)

Сведение за извършените имунизации (Приложение № 7)

Отчет за изразходваните биопродукти (Приложение № 7а)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.