Административно обслужване

Работно време на ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

от понеделник до петък

08:30 - 17:00 часа без прекъсване

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на Центъра за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време.

 

Заповед РД-01-210/ 23.06.2022 г. за изменение и допълнение на Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Столична РЗИ

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Столична РЗИ

Харта на клиента

Административни услуги

Електронни административни услуги