Административно обслужване

Работно време на ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

от понеделник до петък

08:30 - 17:00 часа без прекъсване

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на Центъра за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време.

 

Заповед РД-01-210/ 23.06.2022 г. за изменение и допълнение на Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Столична РЗИ

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Столична РЗИ

Харта на клиента

Административни услуги

Електронни административни услуги

 

 

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.