Други

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка