ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ


Столична регионална здравна инспекция се ангажира да осигури достъпност до своята интернет страница с електронен адрес: https://srzi.bg в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на този портал и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG 2.1.

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

Този сайт ще се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), като използва най-добрите практики и техники.
WCAG 2.1 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни.

Помощна информация
Порталът на СРЗИ е динамичен, съдържанието му се обновява и актуализира ежедневно. За бързо откриване на необходимата Ви информация може да ползвате вградените възможности за търсене.
Работим активно за увеличаване на достъпността и използваемостта на нашия уебсайт и във връзка с това препоръките на потребителите са добре дошли.
Потребителите могат да се свържат с нас, чрез формата „Подай сигнал“: https://srzi.bg/bg/poday-signal
Порталът на СРЗИ е разработен единствено за нуждите на инспекцията. Авторското право върху изработения софтуер и дизайн на интернет страницата принадлежи изцяло на СРЗИ.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 04.05.2022 г.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.