Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г.

РАДОНЪТ – общонационален, социален и медицински проблем