Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността инспектор в сектор ПЕК, отдел ЕКЗБ, дирекция НЗБ

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността инспектор в сектор ПЕК, отдел ЕКЗБ, дирекция НЗБ