ПОКАНА - закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2.

ПОКАНА - закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2.