Награждаване на маг. фарм. Димитър Коцев - началник на отдел

Награждаване на маг. фарм. Димитър Коцев - началник на отдел