Sunday, 01 October 2023, 08:24

Профил на купувача - Всички

В изпълнение на дейности по Национални програми в областта на здравеопазването, Столична регионална здравна инспекция Ви кани да представите оферти при следните условия: По Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити (НППКВХ): Предмет на поканата - Осигуряване на диагностикуми и консумативи за диагностика на вирусни хепатити Б и С. Офертата следва да съдържа следното минимално съдържание: Единична цена на предлаган продукт - в лева, без ДДС; Срок на годност на предлаганите продукти- за всяка доставка следва да се осигурят продукти с не по - малко от...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.