Monday, 15 July 2024, 04:45

Новини

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (от 8:00 до 20:00 в работни дни). Сигналите, подадени в интервала от 20.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с дейс...

Отличие за Столичната РЗИ На 20 януари 2023 г., Столичната регионална здравна инспекция беше отличена с първа награда от “Института по публична администрация. Категорията, в която Столичната РЗИ бе наградена е „Управление на хората“. Директорът на Инспекцията д-р Данчо Пенчев получи наградата от изпълнителния директор на “Института по публична администрация“ г-н Павел Иванов и емоционално благодари за високата оценка. Д-р Пенчев подчерта, че екипната работа е в основата на най-големите-постижения, независимо от сферата на дейност и изказа благодарност на служит...

    Места за специализанти, обявени от базите за обучение   Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата   ОБЩИ УСЛОВИЯ при заявяване на местата за специализанти Заповед РД-19-1/ 09.01.2024 г. на министъра на здравеопазването (и приложения към нея) за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Информация, предоставена от базите за обучение за размера на трудовите в...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.