Friday, 21 June 2024, 16:53

Новини

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026

Във връзка с получено писмо от ИАМН и заведено в деловодната система на СРЗИ с вх.№ 15-42/02.02.2024 г. и Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите: 1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина...

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026 Във връзка с постъпило от Министерство на здравеопазването писмо с № 09-00-44/31.01.2024 г. и в изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над  65-годишна възраст, както и за осигуряване на достъп до здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, на основание чл. 45, ал. 13 и ал. 22 от Закона за здравното осигуряване, Ви инфор...

Продължава процеса по имунизиране срещу Covid-19 с новата вариантна ваксина Comirnaty Omicron XBB.1.5. Столична РЗИ разполага с достатъчно налично количество от ваксината – кратка характеристика на ваксина Comirnaty Omicron XBB.1.5. Списък с имунизационните пунктове с работно време и телефони за връзка . На територията на Столична РЗИ функционира един имунизационен кабинет находящ се на ет. 5 (к-т 503). За улеснение на гражданите к-т 503 работи с предварително записани часове на телефон 02/8130 498. Работното време на кабинетите в Столична РЗИ е в делнични дни от 08...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.