Wednesday, 05 October 2022, 09:57

Новини

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ С писмо с изх.№ 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани относно разпоредените мерки от Министерство на здравеопазването с цел недопускане и ограничаване епидемичното разпространение на морбили на територията на страната. В допълнение към горецитираното, от всички общопрактикуващи лекари на територията на гр. София, следва да се предприемат следните допълнителни мерки: целия текст ...

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, В Столична РЗИ се получи писмо от Министъра на здравеопазването с изх. № 16-00-20/14.02.2019 г., в което се цитира, че през последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната с триваксина морбили-паротит-рубеола не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95 % имунизационен обхват (през 2018 г. постигнатият обхват на 13-месечна възраст е 92,9%, през 2017 г. – 93,8%, през 2016 г. – 92,1%; на 12 годишна възраст обхватът е 84,4% през 2018 г., 91,6% през 2017 г., 88,3% през 2016 г.). целият текст ...

Във връзка с реорганизация и оптимизация на работното време на отдел ЕКЗБ, дирекция НЗБ, дежурните екипи ще са на разположение от петък 18.00ч. до понеделник 07.30ч. в случай на нужда, при възникване на епид. ситуация или подаване на сигнал за болен от ОЗБ, на дежурен мобилен телефон: 0884 889 568.

Във връзка с често задавани въпроси относно представяне на декларации за работа с амалгама, уточняваме, че декларациите ще се подават на e-mail:  [email protected],   по пощата на адрес: п.к. 1233, гр. София, ул. „Враня“ № 20 или да се съхраняват в кабинета и да бъдат предоставяни при проверка.