събота, 16 октомври 2021, 05:08

Новини

Съгласно Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., на Министъра на здравеопазването от 1 септември българските граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, гражданите на ЕС и ЕИП и др., пристигащи от държава, попадаща в червената зона, се допускат в страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни ЕДНОВРЕМЕННО с отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в България PCR тест, удостоверен ч...

Съгласно заповед РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, лицата които се допускат на територията на Р България представят документ за поставена ВАКСИНА срещу COVID-19 съгласно Приложение 3 към т.I, 10.2.1.  Приложение 2 към т.I, 4.1.2. от същата заповед съдържа списък на бързите антигенни тестове, за които се признава отрицателен резултат. С цел улесняване на пътниците, които влизат в Р България и нямат документ за освобождаване от 10 дневна карантина, съгласно т. I, 4.1.2 от заповед РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазванет...