Sunday, 01 October 2023, 09:31

Новини

Във връзка с Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021-2025 г. и с цел постигне целите на програмата, се отбелязва „Седмица на отворените врати“. В периода 25 - 29 септември 2023 г. ще се проведе скрининг на риска от туберкулоза чрез анкета, консултации, прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за туберкулоза лица в специализираните лечебни заведения на територията на София-град: 1. МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15; 2. МБАЛББ „Света София” ЕА...

Информираме Ви, че считано от 15.08.2023 г. в  сградата на Столична РЗИ, находяща се на ул. „Враня“ №20 започва неотложен ВиК ремонт. В тази връзка, до приключване на съответните строително-ремонтни дейности  ще има ограничен достъп до санитарните помещения, като за целта ще бъдат поставени информационни табели с допълнителни указания. Извиняваме се за причиненото неудобство.   Ръководството на Столична РЗИ ...

Националната АНТИСПИН кампания е целогодишна инициатива, подета за първи път в България през 1992 г., която има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за  начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Националната лятна АНТИСПИН кампания, която ще се проведе в периода 14-31.08.2023 г., цели да повиши информираността на младите хора и хората в риск относно начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Столична РЗИ планира информационна кампания, по време...

Колеги, Във връзка с приетите изменения и допълнения на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обн. ДВ. бр. 51 от 13 Юни 2023г., специалните рецептурни бланки, с жълт цвят - за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и със зелен цвят - за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата к...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.