събота, 16 октомври 2021, 04:35

Новини

Безплатни психологически консултации, свързани със социалната изолация по време на пандемията COVID - 19 можете да получите вторник и сряда от 10 до 13 часа на телефон 02 831 90 19.

Препоръки до всички медици и техните екипи, работещи на първа линия с пациенти (спешни медици, работещи в диагностично-консултативните блокове и приемните кабинети, общопрактикуващи лекари и специалисти), както и медицинските специалисти от стационарите (извън инфекциозните отделения) да работят с всички необходими лични предпазни средства ...