ЗАЯВЛЕНИЯ за получаване на ваксини за COVID-19 от ОПЛ

ЗАЯВЛЕНИЯ за получаване на ваксини за COVID-19 от ОПЛ