Заповеди за въвеждане на временни противоепидемични мерки, издадени от министъра на здравеопазването

Заповеди за въвеждане на временни противоепидемични мерки, издадени от министъра на здравеопазването