Заповед за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на гр. София

Заповед за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на гр. София