Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.:

Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.: