Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки издадена от министъра на здравеопазването

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки издадена от министъра на здравеопазването