Заповеди на Директора на Столична РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град

Заповеди на Директора на Столична РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град

Заповед РД-01-44/ 09.02.2022 г. на Директора на Столична РЗИ

Заповед РД-01-40/ 03.02.2022 г. на Директора на Стоична РЗИ за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-32/27.01.2022 г.

Заповед РД-01-32/ 27.01.2022 г.  на Директора на Столична РЗИ за изменение на заповед РД-01-21/ 21.01.2022 г. 

Заповед РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на Столична РЗИ  за въвеждане на временно противоепидемични мерки на територията на София - град