Заповед на Директора на Столична РЗИ за отмяна на издадените предписания в периода от 20.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Заповед на Директора на Столична РЗИ за отмяна на издадените предписания в периода от 20.08.2020 г. до 31.08.2020 г.