Заповед на Директора на Столична РЗИ за отмяна на издадените предписания в периода от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г.

Заповед на Директора на Столична РЗИ за отмяна на издадените предписания в периода от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г.