Заповед на Директора на Столична РЗИ за отмяна на издадените предписания в периода от 09.06.2020 г. до 19.06.2020 г.

Заповед на Директора на Столична РЗИ за отмяна на издадените предписания в периода от 09.06.2020 г. до 19.06.2020 г.