Заповед на Директора на Столична РЗИ за отмяна на издадените предписания в периода от 02.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

Заповед на Директора на Столична РЗИ за отмяна на издадените предписания в периода от 02.07.2020 г. до 15.07.2020 г.