неделя, 26 септември 2021, 04:12

Заповед на Директора на Столична РЗИ за определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти със SARS-CoV-2, считано от 21.06.2021 г.

Заповед на Директора на Столична РЗИ за определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти със SARS-CoV-2, считано от 21.06.2021 г.