Заповед на директора на Столична РЗИ относно издадените към 18.08.2022 г. предписания за поставяне под задължителна изолация и задължителна карантина.

Заповед на директора на Столична РЗИ относно издадените към 18.08.2022 г. предписания за поставяне под задължителна изолация и задължителна карантина.