неделя, 26 септември 2021, 02:38

Заповед на директора на СРЗИ за отмяна на временните противоепидемични мерки, въведени със заповед РД-01-97/05.03.2021 г.

Заповед на директора на СРЗИ за отмяна на временните противоепидемични мерки, въведени със заповед РД-01-97/05.03.2021 г.