Заповед на директора на СРЗИ за отмяна на временните противоепидемични мерки, въведени със заповед РД-01-97/05.03.2021 г.

Заповед на директора на СРЗИ за отмяна на временните противоепидемични мерки, въведени със заповед РД-01-97/05.03.2021 г.