Заповед на Директора на СРЗИ за определяне на ЛЗ за БП, приемащи пациенти с COVID-19

Заповед на Директора на СРЗИ за определяне на ЛЗ за БП, приемащи пациенти с COVID-19