Заповед на Директора на СРЗИ за ЛЗ за болнична помощ

Заповед на Директора на СРЗИ за ЛЗ за болнична помощ