Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 12.03.2021 г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 12.03.2021 г.