ВАЖНО - ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА COVID - 19

ВАЖНО - ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА COVID - 19

Лабораторията на Столична РЗИ НЕ извършва изследвания срещу заплащане за COVID - 19!

Изследванията, които се извършват са за целите на Държавен здравен контрол.