УВЕДОМЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЛИЦА С ИЗТИЧАЩ СРОК НА ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

УВЕДОМЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЛИЦА С ИЗТИЧАЩ СРОК НА ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

ВАЖНО

УВЕДОМЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЛИЦА С ИЗТИЧАЩ СРОК НА ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

Съгласно нормативните регламенти, необходимо е не по-късно от три месеца преди изтичането на определения в експертното решение срок, лицата да подадат заявление-декларация за редовно преосвидетелстване от ТЕЛК.

/бланката на заявлението за представяне на ТЕЛК е налична в раздел РКМЕ/ТЕЛК/.

Заедно със заявлението-декларация следва да бъде представена и медицинска документация включваща:

  • Направление за ТЕЛК, издадено от личния/лекуващия лекар /направлението се издава в електронен вид, като на пациента се предоставя разпечатка в хартиен вид/.
  • Копия от епикризи или етапни епикризи, получени след датата на издаване на последното експертно решение на ТЕЛК /ако са налични/;
  • Копия от медико-диагностични изследвания и консултации, извършени в рамките на последните 12 месеца преди представянето им за ТЕЛК /ако са налични/;

Заявлението-декларация, заедно с другите описани по-горе документи, могат да бъдат подадени по един от следните начини:

  • На място в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) при Столична РЗИ  на адрес: гр. София 1504, ул. Димитър Греков № 2;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор, на адреса на РКМЕ посочен по-горе;
  • По електронен път, ако разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез ИСКМЕ/ИБД, на адрес https://ibd.mh.government.bg/account/login/.

 

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.