сряда, 23 януари 2019, 10:11

До ръководителите на ЛЗ - Указания за провеждане на първична имунизация и реимунизация

До ръководителите на ЛЗ - Указания за провеждане на първична имунизация и реимунизация

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С писмо на Министерство на здравеопазването изх.№16-00-29/11.12.18 г. от заместник-министър Светлана Йорданова е разпоредено следното:

С оглед адекватно обхващане с първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и вирусен хепатит тип Б на родените през деветмесечието на 2018 г. следва:

пълен текст