Столична РЗИ обявява конкурси за длъжности в специализираната администрация

Столична РЗИ обявява конкурси за длъжности в специализираната администрация

В сектор „Противоепидемичен контрол“ за длъжностите:

  • главен инспектор – 2 щатни бройки;
  • старши инспектор – 4 щатни бройки;
  • инспектор – 3 щатни бройки.

В сектор „Имунопрофилактика и контрол на инфекциите“ за длъжността:

  • инспектор – 2 щатни бройки.

 

Обявление

Заявление за участие в конкурс (образец)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС (образец)

Декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС (образец)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.