„Специализирани обучения за териториалната администрация“ по Оперативна програма „Добро управление“

„Специализирани обучения за териториалната администрация“ по Оперативна програма „Добро управление“