СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на предписания за поставяне под карантина

СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на предписания за поставяне под карантина

На основание заповед РД-01-74/01.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, отмяната на предписания за поставяне под карантина на лицата пристигнали на територията на страната през Летище - София в периода от 29.01.2021 г. до 01.02.2021 г. се осъществява след представен документ показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на PCR в срок до 24 часа от влизането в страната. 

Документите да се изпращат на елктронна поща: [email protected]