СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на предписания за поставяне под карантина

СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на предписания за поставяне под карантина

На основание заповед РД-01-74/01.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, отмяната на предписания за поставяне под карантина на лицата пристигнали на територията на страната през Летище - София в периода от 29.01.2021 г. до 01.02.2021 г. се осъществява след представен документ показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на PCR в срок до 24 часа от влизането в страната. 

Документите да се изпращат на елктронна поща: [email protected]

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.