Събиране на годишни медико-статистически отчети касаещи дейността на всички лечебни заведения за 2020 г.

Събиране на годишни медико-статистически отчети касаещи дейността на всички лечебни заведения за 2020 г.