Събиране на годишни медико-статистически отчети касаещи дейността на всички лечебни заведения за 2019 г.

Събиране на годишни медико-статистически отчети касаещи дейността на всички лечебни заведения за 2019 г.