Резултати от проведена акция за опаразитеност с главови въшки

Резултати от проведена акция за опаразитеност с главови въшки

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, РОДИТЕЛИ И ВСЕКИ ЗАИНТЕРЕСОВАН

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ ЗА ОПАРАЗИТЕНОСТ С ГЛАВОВИ ВЪШКИ И ГНИДИ НА УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

През последните години броят на опаразитените с главови въшки лица за гр. София постоянно нараства.

С цел събиране на оперативна информация и установяване на моментното състояние на опаразитеността с главови въшки и гниди на учениците, Столична РЗИ организира и проведе акция в периода 18.09.- 28.09.2018 г.

пълен текст