вторник, 22 октомври 2019, 05:33

Реорганизация и оптимизация на работното време на отдел ЕКЗБ

Реорганизация и оптимизация на работното време на отдел ЕКЗБ

Във връзка с реорганизация и оптимизация на работното време на отдел ЕКЗБ, дирекция НЗБ, дежурните екипи ще са на разположение от петък 18.00ч. до понеделник 07.30ч. в случай на нужда, при възникване на епид. ситуация или подаване на сигнал за болен от ОЗБ, на дежурен мобилен телефон: 0884 889 568.