Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността инспектор сектор ИКИ, отдел ЕКЗБ, дирекция НЗБ

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността инспектор сектор ИКИ, отдел ЕКЗБ, дирекция НЗБ