Проект „Защо да даряваме кръв?“.

Проект „Защо да даряваме кръв?“.

На 19.03.2019 г., в конферентната зала на Столична РЗИ се състоя представяне на пътна карта на проект „Защо да даряваме кръв?“

Целта на проекта е формиране на позитивно отношение към доброволното кръводаряване и изграждане на нагласа сред младите хора за безвъзмездно кръводаряване, след навършване на пълнолетие.

Директорът на Столична РЗИ, д-р Данчо Пенчев откри срещата и представи участниците.

Присъства представител на Посолството на Федерална Република Германия, доц. д-р Николай Андреев – началник отделение и национален консултант по трансфузионна хематология към УМБАЛ „Св. Анна“ и ученици от 91 Немска езикова гимназия.

Беше представена презентация за значението на кръводаряването и ползите за обществото.

По време на проведената дискусията, директорът на Столична РЗИ и доц. Андреев отговаряха подробно на въпроси, задавани от участниците.

На желаещите, на място беше определена кръвната група от медицински специалисти на Столична РЗИ.