сряда, 15 юли 2020, 20:30

Предприемане на мерки за ограничаване разпространението на морбили

Предприемане на мерки за ограничаване разпространението на морбили

ДО

ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

С писмо с изх.№ 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани относно разпоредените мерки от Министерство на здравеопазването с цел недопускане и ограничаване епидемичното разпространение на морбили на територията на страната.

В допълнение към горецитираното, от всички общопрактикуващи лекари на територията на гр. София, следва да се предприемат следните допълнителни мерки:

целия текст