сряда, 20 март 2019, 03:36

Предприемане на мерки за ограничаване разпространението на Морбили

Предприемане на мерки за ограничаване разпространението на Морбили

ДО

ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

С писмо с изх.№ 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани относно разпоредените мерки от Министерство на здравеопазването с цел недопускане и ограничаване епидемичното разпространение на морбили на територията на страната.

В допълнение към горецитираното, от всички общопрактикуващи лекари на територията на гр. София, следва да се предприемат следните допълнителни мерки:

целия текст