вторник, 22 октомври 2019, 04:22

Предприемане на допълнителни противоепидемични мерки в столичните учебни и детски заведения на територията на гр. София

Предприемане на допълнителни противоепидемични мерки в столичните учебни и детски заведения на територията на гр. София