четвъртък, 21 ноември 2019, 14:04

Предприемане на допълнителни противоепидемични мерки в столичните учебни и детски заведения на територията на гр. София

Предприемане на допълнителни противоепидемични мерки в столичните учебни и детски заведения на територията на гр. София