сряда, 15 юли 2020, 20:20

Писмо до общопрактикуващите лекари във връзка с Наредба №6/09.07.2019

Писмо до общопрактикуващите лекари във връзка с Наредба №6/09.07.2019

Във връзка с влизане в сила на Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., до общопрактикуващи лекари е изготвено и изпратено писмо с изх.№ 14-944/08.08.2019 г. на СРЗИ. (писмо)